Home

Chemické koncovky solí

Chemické názvosloví - oxidační stavy a koncovky

 1. Oxidační stavy a jejich koncovky Oxidy Hydroxidy. Tabulka oxidačních stavů a jejich názvoslovných koncovek. Oxidační číslo: Koncovka: Příklad: I-ný.
 2. Tvorba názvů solí kyslíkatých kyselin. Napište název sloučeniny NaHCO 3. a) Sůl HCO 3 je odvozena od kyseliny uhličité H 2 CO 3. Vznikla odtržením jednoho vodíkového kationtu, náboj tedy bude 1-. Podstatné jméno v názvu soli je tedy hydrogenuhličitan. Pomocí křížového pravidla zjistíme oxidační číslo sodíku
 3. Soli jsou chemické sloučeniny iontového charakteru. Obsahují kladnou i zápornou složku (), takže celá sloučenina je neutrální.Jednotlivé složky mohou být organické i anorganické, jedno i víceatomové. Soli jsou většinou pevné krystalické látky. V roztoku a tavenině vedou elektrický proud.. Dělení. Soli se dělí na soli bezkyslíkatých kyselin a soli kyslíkatých.
 4. Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho určíme podle koncovky přídavného jména v názvu. Názvosloví solí bezkyslíkatých kyseli
 5. Chemické názvosloví podle koncovky pídavného jména v názvu. Indexy u jednotlivých prvk (oznaující jejich poet) lze s výhodou stanovit pomocí tzv. kížového pravidla, podle kterého oxidaní íslo elektropozitivní ástice uruje poet ástic elektronegativních a naopak. Indexy se uvádí v
 6. oxidační číslo obecný vzorec poměr prvků koncovka příklad název; I: M 2 I O-II: 2:1-ný: N 2 O: oxid dusný: II: M II O-II: 1:1-natý: NO: oxid dusnatý: III: M 2 III O 3-II: 2:3-itý: N 2 O 3: oxid dusit

CHEMICKÉ SLOŽENÍ ŽIVÉ HMOTY (H 3 PO 4) a jejích minerálních solí. Názvy enzymů se obvykle odvozují od názvů látek, jejichž přeměnu katalyzují, a to tak, že jejich koncovky nahrazujeme koncovkou -áza. Např. enzym štěpící ribonukleové kyseliny se nazývá ribonukleáza, maltózu štěpí maltáza, lipidy. chemické vazby - teorie a zobrazení (v angličtině) Acid and Base pH Tutorial: tutoriál z oblasti kyselin a zásad (v angličtině) Molecular Universe: teorie molekul (vazby, uspořádání apod.) (v angličtině) Spektra prvků: pěkné interaktivní zobrazení spekter prvků: Chemie pro začátečník Chemie - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příklad

Soli kyslíkatých kyselin - Názvosloví

Soli Soli - jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů (popř. amonného kationtu NH 4 +) a aniontů kyselin. Vznik solí 1) Reakcí kyseliny s hydroxidem (neutralizací) - vzniká voda a sůl kyselina + hydroxid voda + sůl HCl + KOH H 2 O + KCl H 2 SO 4 + 2 NaOH 2 H 2 O + Na 2 SO 4 Podstatou je reakce vodíkových kationtů s hydroxidovými anionty, při které vzniká voda a. Soli se odvozují od kyselin náhradou vodíku kationtem (nejčastěji kovu). Soli bezkyslíkatých kyselin byli sice probrány v 3. a 4.lekci (halogenidy, sulfidy a další binární sloučeniny), ale iontový přístup je často výhodnější. Název mají složený z podstatného jména, odvozeného od názvu příslušného aniontu a přídavného jména, které odpovídá názvu kationtu České chemické názvosloví (nomenklatura) je podvojné, názvy velké většiny anorganických koncovky -id (např. oxid, bromid, hydrid). Je-li elektronegativní část tvořena atomy více než jednoho Podobně se tvoří názvy kyanidů (solí kyseliny kyanovodíkové, HCN), např. KCN, kyani CÍL: prezentace je určená jako textová podpora pro demonstrační pokusy vzniku solí OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: žáci chápou typy chemických reakcí, při kterých vznikají soli, umí chemickou reakci zapsar slovy, chemickými sym - boli a také ji číselně upravit. Dokáží zkombinovat chemické Projekt Alkaj - Chemické výpočty je dostupný každému a kdykoli. Na těchto si lze procvičovat chemické výpočty, prohlížet řešené příklady, vytisknout si test (až 99 variant testu), vytisknout sbírku úloh nebo využít jinou z mnoha dalších užitečných funkcí. Pokud žák udělá v testu chybu, zobrazí se mu správné.

3.2.4 Názvosloví solí. Anorganické soli jsou sloučeniny tvořené podle obecného vzorce M m X n, kde M je elektropozitivní část molekuly (kromě vodíku) a X je elektronegativní část molekuly.. 3.2.4.1 Soli bezkyslíkatých kyselin. Názvosloví solí bezkyslíkatých kyselin se řídí pravidly platnými pro binární sloučeniny Kategorie: 8. třída - chemie Téma: Názvosloví solí Pro více informací rozklikni infobox (klikni na zobrazit více). Ukážeme si, jak lze řešit názvosloví sol.. Chemické názvosloví - Anorganika, interaktivní webová aplikace, která umožňuje procvičovat anorganické chemické názvoslov Rok 2019 je za námi 1. 1. 2020, 15:00. V roce 2019 Vás na náš web zavítalo 181 555. Na webu jste dohromady strávili neuvěřitelných 159 804 700 vteřin, což je v přepočtu 1 850 dní Sůl bílá kamenná jedlá - na výrobu koupelových solí 1 kg (balení 1kg) Kamenná jedlá hrubozrnná sůl na výrobu barevných koupelových solí. Chemické složení: Bezbarvé pevné krystaly, bez zápachu, nehořlavá látka. Chlorid sodný - 99% Vápník + hořčík - 0,3% Síran - 0,7% V H2..

3.2.3.2 Jednoduché kyslíkaté kyseliny (oxokyseliny) Jejich obecný vzorec je H m X x O n (H - symbol atomu vodíku, X - obecný symbol kyselinotvorného prvku nebo centrálního atomu, O - symbol atomu kyslíku, indexy m, x, n, nabývají hodnot přirozených čísel).. Je-li počet atomů kyselinotvorného prvku nebo centrálního atomu oxokyseliny roven jedné (tj. x = 1. HAIŠMANOVÁ, Blanka. Chemické názvosloví - Soli. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 23. 07. 2013, [cit. 2020-11-30]. Učit názvosloví solí má smysl tehdy, když tím zároveň pomáháme vytvořit pojem soli - učíme žáky, jaké látky řadíme v chemii mezi soli. Vy místo porozumění. Typickými vlastnosťami solí sú vysoká teplota topenia (kuchynská soľ 801 °C) a rozpustnosť v polárnych rozpúšťadlách (napr. vo vode) za vzniku elektrolytov. V biológii sa veľa dôležitých látok dostáva do tiel vo forme solí, ktoré sa potom menia na ióny (vápnik, horčík, sodík, minerálne látky a pod.) Anglické skladebné názvosloví. V anglickém skladebném názvosloví se upřednostňuje složení molekuly před její strukturou. Jeho nejjednodušší formou je stechiometrický název (stoichiometric name).V některých případech můžeme použít pro skupinu atomů triviální název (cyanide = CN, hydroxide = OH) a začlenit ho do názvu jako by se jednalo o atom

Soli - Wikipedi

Obor: Fyzikální chemie a teoretická chemie: Klíčová slova: protopine alkaloids; quantum calculations Popis: Detailní struktura trans a cis protopin hydrochloridu byla studována pomocí rentgenostrukturní analýzy, NMR měření a kvantově chemických výpočtů Oxidy (dříve psáno oxydy, v souladu s dalšími jazyky , zastarale kysličníky) jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s méně elektronegativními (elektropozitivnějšími) prvky. Oxidy mohou vznikat buď prudkou oxidací za přítomnosti kyslíku anebo pozvolnou oxidací jiným způsobem, zejména kyslíkem atmosférickým anebo kyslíkem obsaženým v některých látkách.

K názvom solí doplň chemické vzorce: dusičnan draselný, dusičnan amónny, síran železitý.. Pexeso - chemické prvky I. Pexeso - chemické prvky II. Bingo - soli; Bingo - kyseliny; Chemické domino; Arény (aromatické uhlovodíky) Vzorce a názvy oxidů; Anorganické názvosloví; Vzorce a názvy halogenidů; Bezpečnost práce a symboly; Látky; Přiřaď vzorce a názvy solí; Vytvoř vzorce hydrogensolí; Koncovky solí. Názvosloví solí kyselin Soli kyselin jsou látky, které vznikají nahrazením všech vodíků v kyselině jiným kationtem. Příklad: Na 2SO 4 Sůl kyseliny sírové (síran sodný) H2SO 4 Kyselina sírová Názvy solí JMÉNO SOLI + JMÉNO KATIONTU Jméno soli se odvozuje od názvu příslušné kyseliny pomocí přípony-a

Kategorie: 8. třída - chemie Téma: Názvosloví kyslíkatých kyselin Pro více informací rozklikni infobox (klikni na zobrazit více). V dnešním díle vysvětlím. Názvosloví solí Definice a rozdělení solí Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů a aniontů zbytků kyselin. Oxidační číslo zbytků kyselin se odvozuje podle počtu atomů vodíku (sytnosti) v kyselině (H2SO4 - SO4-II, HNO3 - NO-I3)

Chemické názvosloví - Koncovky u záporných oxidačních čísel jsou vždy -id a připojují se k latinským názvům prvků (chlorid, sulfid) - Názvy solí od kyslíkatých kyselina mají koncovku -an a od bezkyslíkatých kyselin -id. Vytisknout Názvosloví solí. Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů a aniontů kyselin. Oxidační číslo zbytků kyselin se odvozuje podle sytnosti kyseliny (H2SO4 → SO4-II, HNO3 → NO3-I). Rozdělení solí: a/ Soli bezkyslíkatých kyselin (HF, HCl, HBr, HI, H2S) jsou v podstatě halogenidy nebo sulfidy 45_Názvosloví solí názvoslovné koncovky jsou jako u oxidů, ale v ženském rodu (-ný → -ná) v kyselinách je ox. číslo vodíku +I kyslíku-II součet kladných oxidačních čísel musí být sudé číslo (dělitelné 2) součet všech oxidačních čísel, všech atomů = Chemické názvosloví se zabývá formulací přesných pravidel, podle kterých se zapisují Binární kyseliny - bezkyslíkaté, jejich název se vytvoří přidáním koncovky ová k názvu dané sloučeniny nekovu s vodíkem: Názvy solí se tvoří dle názvů iontů, z nichž se skládají: Ba(SCN) Chemické názvosloví Stupně a u sodíku podle koncovky - ný I.stupně. NaI O-II Takže , aby platilo pravidlo z rámečku musíme se podívat kolikrát Názvy solí musíme rozdělit na dvě skupiny a to na skupinu vzniklých z bezkyslíkaté kyseliny nebo z kyslíkaté

-Koncovky u záporných oxidačních čísel jsou vždy -id a připojují se k latinským názvům prvků. (chlorid, sulfid) -Názvy solí od kyslíkatých kyselina mají koncovku -an a od bezkyslíkatých kyselin -id. Hodnocení referátu Chemické názvosloví. Presl zavedl též koncovky dle mocenství -natý,- itý (nerozlišoval -itý a -ičitý) (např. kysličníků či kyselin a od toho jejich solí). Wodjk woda nebo kysličnjk wodičnatý (voda inspirován jejich názvy, sestavil unikátní chemické názvosloví v hornolužičtině.lze kompletně. Oxidační čísla a jejich koncovky. Cvičení 13: Uveď vzorce solí při stejném oxidačním čísle se kationty zapisují v abecedním pořadí podle chemické značky prvku. Víceatomové kationty (např. NH 4 + ) píšeme jako poslední ve skupině kationtů stejného oxidačního čísla názvy kationtů oddělujeme pomlčkou.. Fyzikální a chemické vlastnosti karbonylových sloučenin. Formaldehyd je plynný, ostatní jsou kapalné nebo pevné. Každopádně jsou ale těkavé a mají výrazný zápach. Jsou rozpustné ve vodě, což je logické, vzhledem k jejich polární, karbonylové vazbě. Mají schopnost denaturovat bílkoviny

Hadice Techmatex 16 Bar

Přehled názvosloví oxidů - webzdarm

Chemické Složení Živé Hmot

 1. Chemie 9 - Opakování názvosloví solí 16.10.2020 Děkuji všem včas poslaný úkol, mé odpovědi s vysvětlením máte všichni na emailu. Dnes nás čeká souhrnné opakování. Naučili jsme se pojmenovat chemické sloučeniny. a) halogenidy b) oxidy c) sulfidy d) hydroxidy e) kyseliny bezkyslíkaté f kyseliny kyslíkaté g) soli
 2. CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ A VZORCE Tabulka kyselin a jejich solí Kyselina Sůl dusičná dusičnan dusitá dusitan sírová síran chloristá chloristan uhličitá uhličitan chlorečná chlorečnan boritá siřičitá manganistá seleničitá dichromová fosforečná 25. Napište vzorce solí a. dusičnan thallný b
 3. Chemické názvosloví -Koncovky kladných oxidačních od 1 do 7 jsou: 1-ný, 2-natý, 3-itý, 4-ičitý, 5-ičný -ečný, 6-ový, 7-istý, 8-ičelý a připojují se k českým názvům prvků. -Názvy solí od kyslíkatých kyselina mají koncovku -an a od bezkyslíkatých kyselin -id Komentáře. Přidat komentář Jméno
 4. Základy chemického názvosloví-ný, -natý, -itá... Názvosloví anorganických sloučenin. Názvosloví dvouprvkových sloučenin. Názvosloví oxid
 5. Názvosloví solí kyslíkatých kyselin. Tento typ solí je odvozen od kyslíkatých kyselin, jejichž koncovky také obsahují ve svých názvech. Např. kyselina uhličitá tvoří uhličitany, kyselina dusitá tvoří dusitany apod

České koncovky k rozlišení oxidačních čísel. Součet oxidačních čísel atomů v molekule. Názvosloví : oxidů (sulfidů, selenidů, telluridů), halogenidů, hydroxidů, kyslíkatých kyselin, solí kyslíkatých kyselin, hydrogensolí a hydrátů solí - probrat s pomocí tabulky Názvosloví anorganických sloučenin Pedmtem studia chemie jsou chemické sloueniny a jejich reakce. Má-li být v této disciplin možná komunikace, musí existovat její základní komunikaní prvky, chemické vzorce a chemické názvy. V prvních fázích své existence používala chemická nomenklatura názvy, které dnes oznaujeme jako triviální: nap Anglické chemické názvosloví Anglické chemické názvosloví - Wikiwan . Text předmětu. jazyk e-mailu příjemce. česky slovensky anglicky. odesláním zásilky souhlasíte s podmínkami služby ; Chemické rovnice Chemické výpočty. Základy chemického názvosloví. Názvosloví směsných a podvojných solí Anglické skladebné názvosloví. V anglickém skladebném názvosloví se upřednostňuje složení molekuly před její strukturou. Jeho nejjednoduší formou je stechiometrický název (stoichiometric name).V některých případech můžeme použít pro skupinu atomů triviální název (cyanide = CN, hydroxide = OH) a začlenit ho do názvu jako by se jednalo o atom Hydráty solí Pozor: hydrogensoli X hydráty solí Definice: soli, v jejichž krystalické struktuře jsou vázány molekuly vody např. CaCl 2 ∙ 2H 2 O - tečka se buď nečte, nebo se čte jako plus - nikdy krát pentahydrát síranu měďnatého - vytvoříme síran měďnatý - CuSO 4, přidáme ∙ 5H 2 O → CuSO 4 ∙ 5H 2

Chemie - základ

1.3. Chemické reakce v analytické chemii 10 1.4. Chemické rovnováhy v roztocích 11 1.4.1. Koncentrace, aktivita, aktivitní koeficient 12 1.5. Vyjadřování koncentrace roztoků 13 Příklady pro seminární cvičení 17 1.6. Základní principy chemické analýzy 17 1.6.1. Rozklady na mokré cestě 19 1.6.2. Rozklady na suché cestě 2 Chemie 8. ročník Termín pro vypracování a zaslání úkolů do 7. 6. 2020 Ahojky sluníčka , posledním tématem tohoto školního roku budou soli.Obecně je tento název používaný pro chemické látky, které jsou odvozeny z kyselin, vznikají z kyselin a jmenují se podle kyselin. Mnozí si pod pojmem sůl představíte sůl kuchyňskou, ale solí je daleko víc druhů a neznamená.

Chemie - Procvičování online - Umíme fakt

oxidační čísla, koncovky chemického názvosloví, součet oxidačních čísel v molekule sloučeniny, oxidační čísla vybraných prvků ve sloučeninách (např. H, O, halogeny v halogenidech, S v sulfidech) Procvičování. názvosloví solí kyslíkatých kyselin; Drill and skill zde zd Konzultační den Problematika chemické bezpečnosti, 18. 11. 2010. Program (61,26 KB) Vybrané předpisy EU vztahující se k chemické bezpečnosti Hornychová (333,47 KB) Nařízení CLP klasifikace a označení v nebezpečnostech pro zdraví Trávničková (246,26 KB - názvosloví solí - chemická reakce - chemická rovnice----- 9. 11. - do školního sešitu zapiš téma Obnovitelné zdroje energie - do sešitu udělej výpisky z uč. str. 27-28 - sluneční energie, energie větru, energie vody, biomasa, geotermální energi Názvy solí podvojných kationt Tento druh solí obsahuje dva kationty. Ve vzorcích se píší v po adí rostoucích oxida ních ísel (s výjimkou vodíku), p i stejném oxida ním ísle v abecedním po adí symbol prvk . V názvech se te po adí kationt stejn jak je zapsáno ve vzorci. P i psaní se názv Koncovky solí - domino Chemické názvosloví - Oxidy a sulfidy 465,64 kB Mgr. Blanka Haišmanová: 02. 07. 2013: 6859: Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2.

Názvosloví solí - Zprávy, Finance, Sport, Počas

Chemické názvy prakticky všech anorganických látek se skládají z podstatného a přídavného jména. Podstatné jméno vyjadřuje typ sloučeniny (kyselina, oxid, hydroxid) a přídavné jméno vyjadřuje, od jakého prvku byla tato sloučenina odvozena (sírová, uhličitý, sodný) o Didaktika chemické vazby o Didaktika chemických reakcí o Didaktika redoxních dějů Didaktika anorganické chemie o Didaktika vodíku, kyslíku, kyselin a zásad o Didaktika p-prvků → koncovky ox. čísel (včetně solí) -6- 2. NÁZVOSLOVI IONTŮ - náboj arabsky, oxidační číslo římsky. Hydroxidy Významné hydroxidy Atómy a chemické prvky Chemické prvky a zlúčeniny Uhlie, ropa, zemný plyn Soli Kyseliny Názvy a chemické značky prvkov periodickej sústavy chemických prvkov (H až B) Názvy a chemické značky prvkov periodickej sústavy chemických prvkov (C až Ne) Názvy a chemické značky prvkov periodickej. Názvosloví hydroxidů, kyselin, solí 1h Procvičování 1-2h SEMINÁŘ: - hydridy (podle typů), komplexní sloučeniny, podvojné sloučeniny, peroxosloučeniny, organické názvosloví Motivace: chemické názvosloví je jako chemický jazyk, díky němuž se všichni chemici světa domluv

Chemie krokem - 7.lekce - mojeskola.c

 1. Chemické látky a jejich názvosloví koncovky, Tab. 2. Tab. 2 Koncovky oxidačních čísel existencí několika typů solí, podle počtu uvolněných vodíků. Kyselina sírová H 2 SO 4 má dva vodíky, může tedy tvořit dva typy solí. Úplnou neutralizací všech H+ vznikají
 2. A. Výklad a ukázkové příklady Soli se odvozují od kyselin náhradou vodíku kationtem (nejčastěji kovu). Soli bezkyslíkatých kyselin byli sice probrány v 3. a 4.lekci (halogenidy, sulfidy a další binární sloučeniny), ale iontový přístup je často výhodnější. Název mají složený z podstatného jména, odvozeného od názvu příslušného aniontu a přídavného jména.
 3. OBEC HOSTASOVICE obecn6 zivazn6 vyhl6aka 6.1/20t2, o mlstnim. Sb, o mislnich lJsusneso vydatnazbkad6S 14odd 2 zakona a.565/1990 z n 6 n i p o z d a j spi fcehd p s iar v s o u l a d u s S l 0 p i s md ) a S 3 4 o d s l2. p i s mh ) z e k o nea. piedpsir tulo.
 4. • Koncovky drží pevně na armaturách i bez dalšího upevnění • Pro všechny plynové hořáky odpovídající DIN 30665 a všechny. plyny podle DVGW-pracovní list G 260 • DIN-DVGW-reg. č. G92e073 • Provozní tlak až 100 mbar. Kat. č. Vnitřní Ø Vnější Ø Délka Cena. mm mm mm Euro. 12307 9,0 13,0 500 59,00. 12308 9,0 13,0.
 5. Poet centrálních atom oznauje íslovková pedpona. H2S2O7 kyselina dihydrogendisírová H4P2O7 kyselina tetrahydrogendifosforená H2Cr2O7 kyselina dihydrogendichromová H2B4O7 kyselina dihydrogentetraboritá Názvy solí Názvy solí bezkyslíkatých kyselin V názvu tchto solí má podstatné jméno koncovku -id
 6. v Praze. Jeho závazná úprava byla provedena 1941 názvoslovnou komisí s. spolenosti chemické,vedenou profesorem J. Hanušem, kde byly pijaty nkteré zásady zamené na názvosloví koordinaních slouenin, podvojných slouenin, nevalenních slouenin, izopolykyselin a jejich solí
HADICOVÝ TRN PVC-U AG PN10 | Karel Adrián – HADICEADRI

Chemické výpočty - online procvičování a test

Chemické domino 318,46 kB: 3 komentáře Koncovky solí - domino. Kategorie: Chemie Typ práce: Seminárky/referáty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce podává přehled základních pojmů názvosloví anorganické chemie, konkrétně se věnuje anorganickým sloučeninám.Vysvětluje a charakterizuje chemické názvosloví, názvy skupin prvků, oxidační číslo, oxidy, hydroxidy, kyseliny, soli a podvojné sloučeniny Procvičování názvosloví solí se budeme věnovat příští středu. V tomto týdnu jsme intenzivně opakovali chemické prvky a názvosloví oxidů. Na příští týden (na úterý 15.9.) si zopakujte další chemické prvky a naučte se koncovky -ný, -natý... Budeme dál procvičovat názvosloví oxidů a sulfidů. Prosím. Anglické a nemecké chemické odborné názvoslovie rovnak ak,o o bul­ harské, nepozná valenčné prípony a stechiometrick vyjadrujé zloženie se a nám už známym číslovkovými predponami a napísaníi m oxidačného čísla do zátvorky napr, anglick. é názv disodiumy oxide (Na 20), sulphur dioxide (S0 2), nitrogen pentaoxide (N 2

Z důvodu použití na chemické sloučeniny je níže zobrazena tabulka chemických odolností. Parametry Pracovní teplota: -30°C až +70°C Bezpečnost: 3 : 1 Materiál: EPDM Materiál vnitřní: EPDM Materiál těsnění: SBR Koncovky: STORZ Spirála: - Použití produktu: Doprava vody pro požární účely Vnější barva: bílá. Učební osnovy. Jazykové vzdělávání. Český jazyk (Čj) Příloha ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je tvořen třemi navzájem se prolínajícími složkami: slohovou a komunikační, jazykovou a literární Názvosloví solí bezkyslíkatých kyselin •Vzorec odvodíme od vzorce příslušné kyseliny náhradou jednoho nebo obou vodíků v kyselině prvkem nebo skupinou s kladným oxidačním číslem •Pokud obsahuje podstatné jméno v názvu předponu hydrogen-, jedná se o sůl, kde jeden vodíkový atom v kyselině nebyl nahraze

Koncovky kyselin Koncovky jejich solí Název kyseliny Vzorec kyseliny Zbytek kyseliny (aniont) Název zbytku (aniontu) kyseliny 1. - ná - nan k. dusná HNO (NO)-I dusnan 2. neexistuje xxx xxx xxx xxx xxx 3. - itá - itan k. dusitá HNO 2 (NO 2)-I dusitan 4. - ičitá - ičitan k. siřičitá H 2 SO 3 (SO 3)-II siřičita - chemické sloučeniny, formálně se odvozují od kyselin náhradou vodíku (vodíků) je kation s oxidačním číslem podle koncovky - křížovým pravidlem doplníme (je-li možnost krácení, krátíme) - je-li index u skupiny > l ==> skupina se dává do ( ) Hydráty solí - soli obsahují vázanou vodu; počet molekul.

Chemické názvosloví anogranických sloučenin PdF M

 1. Názvosloví bezkyslíkatých solí. koncovka -ičitá je 4. typem koncovky chemických sloučenin, které jsme se učili už např. pro oxidy - viz tabulka: 1. - ný (á) chemické sloučeniny skládají se z kationtu kovu a superoxidového anionu = O 2 1- =.
 2. Chemické látky a jejich názvosloví koncovky, Tab. 2. Tab. 2 Koncovky oxidačních čísel existencí několika typů solí, podle počtu uvolněných vodíků. Kyselina sírová H 2 SO 4 má dva vodíky, může tedy tvořit dva typy solí. Úplnou neutralizací všech H+ vznikaj
 3. Názvy binárních sloučenin vodíku s ostatními nekovy a p-kovy se tvoří přidáním koncovky -an k latinskému kořeni názvu prvku, např.: hydroxidů a solí. Chemické reakce - Rovnováha Chemické reakce - Reaktivita
 4. 6. Vypiš 3 společné vlastnosti solí. [3] 7. Ze seznamu chemických látek vypiš všechny soli a doplň jejich vzorce: [5] uhličitan vápenatý, oxid křemičitý, hydroxid vápenatý, chlorid sodný, kyselina fosforečná, dusičnan stříbrný, síran měďnatý, jodid manganistý. 8

V chemické praxi je známý např. LiH - hydrid lithný peroxosírová kyselina disírová kyslina peroxodisírováNázvosloví solí AlCl 3 chlorid hlinitý (sůl kyseliny chlorovodíkové HCl) KCN kyanid draselný (sůl kyseliny kyanovodíkové HCN) Od jednosytných kyselin (obsahují ve své molekule pouze jeden atom vodíku) můžeme. Sacharidy neboli méně přesně řečeno cukry (jako cukry značíme pouze sacharidy, vyznačující se sladkou chutí, tj. hlavně monosacharidy a některé oligosacharidy) patří mezi nejrozšířenější přírodní látky. Protože jsou to přímé produkty fotosyntézy, je v nich chemicky nahromaděna energie slunečního záření. Mají mnoho zajímavých funkcí, ze kterých.

Názvosloví solí - YouTub

 1. P 3- fosfid neboli fosfidový anion. HSO 4 - hydrogensíran neboli hydrogensíranový anion. H 2 PO 4 - dihydrogenfosforečnan. HPO 4 2- hydrogenfosforečnan. Názvy solí a hydrogensolí oxokyselin. Názvy solí se tvoří z názvů iontů, z nichž se skládají. Podstatné jméno odpovídá aniontu, přídavné jmén
 2. Zásahová hasičská hadice je určená především pro profesionální a dobrovolné hasičské sbory, zvláště při lesních požárech a v chemických provozech. Použití: plochá hadice pro dopravu vody pro požární účely Technické parametry: hadice je vyrobená ze syntetických vláken oboustranně povrstvená vysoce kvalitní pryží na báz
 3. 7. Chemické reakce. Substrát v chemické reakci je zpravidla složitější látka, která v průběhu chemické reakce podléhá změnám,činidlem rozumíme látku, která s různými látkami reaguje stejným způsobem. Při chemických reakcích některé původní vazby zanikají, některé nové vznikají
 4. Téma: Chemické reakce - slučování, rozklad, platnost zákona zachování hmotnosti. Názvosloví solí a hydrogensolí, kdo nestihl ve škole, dokončí vzorce v sešitě, přinese do pátku. Chemická reakce, reaktanty(výchozí látky) a produkty Koncovky kationů.

Chemické názvosloví - anorganik

Vznik chemické vazby 12. 1.2.3. Iontová vazba 12. 1.2.4. Kovalentní vazba 13. 1.2.5. Uhlík a kovalentní vazba 14. kyseliny uhličité a jejích solí. Jedná se o vědní disciplínu zabývající se studiem organických sloučenin, a to jak jejich strukturou, vlastnostmi, tak i přípravou a použitím. tris- a další se. České chemické názvosloví Jednotlivým oxidačním číslům byly přiřazeny koncovky přídavných i podstatných jmen na návrh Emila Votočka (1872 - 1950), profesora chemie pražské techniky takto: příp. solí porovnáním jejich vzorců nebo názvů - Chemické látky obsahující v molekule tzv. kyselý vodík, tj. kation H +I Češi solí mnohem více (až 20 gramů na den) Nadměrný příjem soli způsobuje: ( protože chlor je ve skupině VII.A periodické tabulky ), u olova podle názvoslovné koncovky ( -natý odpovídá ox.č. +II

Procvič si názvosloví - Názvosloví

název solí se Fídí zbytkem kyseliny - hodnota ox. äsla aniontu kyseliny (zbytku po odebrání vodíku) je dle poitu odebraných vodíkå Kon covky kyselin 2 neexistuje itá it its Icna, ecna istá itela Koncovky jejich solí ititan lcnan, ecnan - istan itelan Název kyseliny k. dusná k. dusitá k. siiižitá k. dusiEná k. sírov 5. Chemické reakce-chemický děj, reaktant a produkt -zákon zachování hmotnosti -jednoduché chemické rovnice - klasifikace chemických reakcí - slučování, neutralizace 6. Anorganické sloučeniny Oxidační číslo Oxidy, halogenidy a sulfidy-názvosloví - tvoření vzorců oxidů, halogenidů a sulfidů-koncovky, poměr Hadice Tygon® jsou ochrannou známkou termoplastových hadic vyráběných firmou Saint-Gobain Performance Plastic's. Tyto hadice jsou vyráběny z různých receptur (směsí) plastů, mezi nimiž jsou následující materiály: silikon, PVC, polyuretan, fluoropolymery, termoplastické elastomery a další plasty

1 kg soli - Vyhledávání na Heureka

Pracuje se za katalýzy stříbrných solí a při teplotě 150 °C. Doba varu je 2 h. Dichromanová metoda oxiduje sice většinu organických látek, až na některé výjimky, jako např. deriváty pyridinu, nižší alifatické aminy, dusíkaté kvarterní sloučeniny s krátkými alkyly a N-methylderiváty ethylendiaminu Dusík, chemický prvek N. Popis, fyzikální a chemické vlastnosti, reakce prvku. Chemické složení atmosféry. Výskyt v přírodě, formy výskytu dusíku v minerálech. Průmyslová výroba, laboratorní příprava, praktické využití

E-shop: Laboratorní potřeby, vše pro laboratoř jako laboratorní digestoře, laboratorní nábytek, židle, bezpečnostní skříně a bezpečnostní sprchy, pH metry, konduktometry, laboratorní pece a sušárny. Amonné soli jsou získány v důsledku interakce tohoto prvku s jinými látkami. Jak ukazuje praktické experimenty, amonium vstupuje do různých sloučenin kyselinami, neutralizuje je a tvoří amonné soli. Například v případě reakce s kyselina chlorovodíková vzniká jedna ze solí tohoto prvku CHEMITEC UHMWPE 16/SPL. (Tlaková a sací hadice pro chemikálie a oleje) Průměry: od 19mm do 102m Définitions de Anglické chemické názvosloví, synonymes, antonymes, dérivés de Anglické chemické názvosloví, dictionnaire analogique de Anglické chemické názvosloví (tchèque

Principy nomenklatury anorganické a organické chemie Chemické prvky latinský název český název symbol Chemické sloučeniny chemické Náhradní koncovka na trekingové hole - botičky jsou univezrální koncovky s vnitřním průměrem 11 mm. Gumové koncovky slouží jako náhradní díly, za opotřebené a umožňují plnohodnotné využívání trekingových teleskopických holí // Chemické reakce. Kyseliny jednosytné a vícesytné, štěpení kyseliny na ionty a vznik solí - názvy síran, hydrogensíran, uhličitan, hydrogenuhličitan, Pojmenování vzniklé soli - aniontu podle předchozích rovnic . 14. + 15. Koncovky kationů. Anorganická chemie názvosloví. Portál anorganické chemie slouží jako komplement k výuce Obecné a anorganické chemie I a II.Materiál nemůže plně nahradit odborný výklad, slouží pouze jako doplněk studia Anorganická chemie je věda, která se zabývá vlastnostmi, složením a strukturou všech prvků a jejich Číslovkové předpony používané v chemickém názvosloví V české chemické nomenklatuře se např. v názvech solvátů a molekulových sloučenin nebo v názvech podvojných a smíšených solí užívá spojovníku (např. Tato pojmenování zřetelně pociťujeme jako dvojčlenná a při jejich skloňování připojujeme pádové koncovky k oběma členům spojení.

• chemické názvosloví je jako chemický jazyk, díky němuž se všichni chemici světa Názvosloví bezkyslíkatých kyselin a jejich solí 12 centrální atom podle koncovky v názvu) • určíme počet atomů vodíku (u lichých ox. čísel centrálního atomu bývá nejčastěji 1,3 nebo 5 atomů vodíku, u centrálních. Hadice na chemikálie pro sání a výtlak kyselin, louhů, solí, organických sloučenin (alkoholy, estery, ketony atd.) včetně aromatických látek, chlorovaných uhlovodíků, oxidačních činidel. Technické parametry duše: UHMWPE (antistatický polyetylen)výztuž: vysoce pevnostní textil s ocelovou spirálou, elektrostaticky vodivá (odpor 9 Ω)obal: EPDM, odolný UV a otěru. Cerpal jsem z : Chemické názvosloví od Danuše Hiršové - II. Stupne a u sodíku podle koncovky - ný I.stupne. NaI O-II Takže , aby platilo pravidlo z rámecku musíme se podívat kolikrát Názvy solí musíme rozdelit na dve skupiny a to na skupinu vzniklých z bezkyslíkaté kyseliny nebo z kyslíkaté CHEMICKÉ NÁZVOSLOV Názvosloví podvojných solí a koncovky urené oxidaním þíslem. Např. dusík s oxidaním þíslem tři tvoří oxid N 2 O 3, název je tvořen kmenem dus- a příponou -itý, která odpovídá zakonení pro oxidy s oxidaním íslem tři

Chemické vlastnosti: - málo reaktivní - mají nepolární vazby (elektronegativita obou prvků je téměř shodná), vazby se štěpí především homolyticky - v molekule pouze jednoduché vazby - σ-vazby - hybridizace sp3 - délka vazby mezi C-C je 0,154 nm, mezi C-H 0,109 nm - vazebná energie 347 kJ/mo definice chemické vazby anorganických a organických sloučenin, vazebná energie, disociační energie, modely, anorganické názvosloví - oxidační číslo, charakteristické koncovky, binární sloučeniny, kyseliny, hydroxidy, soli, pravidla tvorby organického názvosloví, struktura organických hydrolýza solí a esterů.

Chemické názvosloví odráží současný stav poznání a rozvíjí se na základě nových poznatků všech odvětví chemie. sloučenin prvků 13. až 16. skupiny periodického systému i sloučenin odvozených se tvoří použitím koncovky an AlH3alanAsH3arsan BH3boranSbH3stiban B2H6diboranBiH3bismutan je v názvu solí uváděn. Urychluje jí vlhko, teplo, přítomnost vody a solí. Korozi nejvíce podléha železo, ja jeho provrchu se vytváří nesouvislá vrstva rzi, která se odlupuje a do kontaktu s okolním prostředím se dostávají další části želez - vyčísli chemické rovnice uložené v Teams - výukové materiály - chemické rovnice, vyfoť a pošli na můj mail do 14:00 - zapiš téma Redoxní reakce - opiš do sešitu z uč. str. 12 chemickou rovnici v rámečku, dále modrý rámeček (Chemická reakce ), iontovou rovnici reakce (pod rámečkem), červený a modrý. Aktuálně probírané učivo 9. A Projekt č. 2 - CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ Distanční vzdělávání v termínu 23. - 27. 11. 2020 Pokračujeme v online hodinác

•Chemické látky složené ze dvou a více prvků. Nejčastěji dvou a tříprvkové. hydráty solí. Názvosloví anorganických sloučenin •oxidy, sulfidy, halogenidy •bezkyslíkaté a kyslíkaté kyseliny Koncovky a číslovky -ný. Názvy binárních sloučenin vodíku s ostatními nekovy a p-kovy se tvoří přidáním koncovky -an k latinskému kořeni názvu prvku, např.: hydroxidů a solí. Chemické reakce - Rovnováha Chemické reakce - Reaktivita. Připrav se - Obecná a anorganická chemie Při stanovení chemické spot se za katalýzy st říbrných solí a p ři teplot ě 150 °C. Doba varu je 2 h. Dichromanová metoda Koncovky jsou bu ď titra ční nebo fotometrické. Eliminace vlivu chlorid ů se provádí rovn ěž p řídavkem síranu rtu ťnatého

 • Jak poznat ze mu na me nezalezi.
 • Kempy slovinsko.
 • Paracetamol 500 mg.
 • Oranzovy motyl s cernymi teckami.
 • Rozštěp patra operace.
 • Fiat bravo ii.
 • Černá v pošumaví webkamera.
 • Hloubkové čištění pleti praha 9.
 • Soklová lišta k dlažbě.
 • Zpevnění travnatého povrchu.
 • Repatriace těla cena.
 • Český mincovní obchod zruseni.
 • Obnova dat z interní paměti telefonu.
 • Dům na konci ulice online cz dabing.
 • Star wars seznam filmů.
 • Hra express.
 • Hřib wiki.
 • Nejlepší české komedie 20. století.
 • Co si sbalit na 5 dní.
 • Celotáborovky.
 • Petra lovely hair štětce.
 • Horalka počet stran.
 • Sanotechnik náhradní díly.
 • Scm si 300 class.
 • Duha kolem mesice.
 • O andelich.
 • Roy jones jr record.
 • Basketbal juniori.
 • Věznice mírov diskuze.
 • Word nastavení horního okraje.
 • Esta jak vyplnit.
 • Hudební výchova 4. ročník.
 • Caitlin mchugh billy stamos.
 • Sociální blahobyt.
 • Zpěvák rolling stones.
 • Zmenšení prsou olomouc.
 • Potraviny které zasytí.
 • Syrovátkový protein hubnutí.
 • Opera help.
 • Akordy ami emi.
 • Rotorový kluzák.