Home

Slovní úlohy 3. třída

3. ročník řešené příklady, slovní úlohy a úkoly z matematiky, testy, příprava na písemky, písemné práce, zkoušky, maturitu. Počet úloh: 10 SLOŽENÉ SLOVNÍ ÚLOHY. Vyřeš slovní úlohy. Nejdřív doplň zápis, pak počítej a odpověz. V lese rostlo 72 smrků. Dřevorubci vysekali 3 řady po 6 smrcích. Kolik smrků zůstalo růst v lese? rostlo smrků.. pokáceli smrků.. řady po zůstalo smrků.. Výpočet: = = Kontrola: = =. M - slovní úlohy Matematika ø 80.8% / 27498 × vyzkoušeno; Malá násobilka Matematika ø 90.5% / 46093 × vyzkoušeno; Český Jazyk - 3.třída Čeština ø 80.5% / 11594 × vyzkoušeno; matika pro 3třídu Matematika ø 87.1% / 553 × vyzkoušeno; převody jednotek - lehké Matematika ø 70.3% / 54718 × vyzkoušeno; Násobilka 5ti.

M - slovní úlohy Matematika ø 80.8% / 27498 × vyzkoušeno; Malá násobilka Matematika ø 90.5% / 46093 × vyzkoušeno; matika pro 3třídu Matematika ø 87.1% / 553 × vyzkoušeno; Český Jazyk - 3.třída Čeština ø 80.5% / 11594 × vyzkoušeno; Matematika-nejlehčí počty Matematika ø 96.9% / 933 × vyzkoušeno; Násobilka 5ti. 3. třída 4. třída Geometrie Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Slovní úlohy. 21.04.2014 22:07 Hrajeme si a učíme se. 21.04.2014 22:10 Hrajeme si a učíme se 2 - násobilka. 21.04.2014 22:12. Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit Řešíme slovní úlohy: Slovní úlohy do tisíc: Příklady se závorkou: Násobení a dělení 100 + a - dvojcif. čísel bez přech. zpaměti: Jednotky DÉLKY + a - dvojcif. čísel s přechodem zpaměti: TROJÚHELNÍK - vrcholy a strany: Početní výkony bez závorek: ČTVEREC - vrcholy a strany: Složené slovní úlohy: OBDÉLNÍK.

3. ročník - slovní úlohy z matematik

 1. Extrémy - slovní úlohy Fyzikální význam derivace Geometrický význam derivace Logaritmická derivace Průběh funkce Určete počet žáků, kteří měli jednotku z matematiky, pokud třída měla průměr z matematiky 1,4 Řešení: Ve třídě malo 18 žáků jednotku a 12 dvojku. 3.
 2. bez přechodu přes desítku. 140 + 50, 190 - 50. 320 + 200, 320 - 200. 253 + 4, 645 + 3
 3. Internetová školička - procvičování učiva 1. stupně ZŠ. Určitě si poradíte i se složitějšími úlohami! Klikněte na domeček a můžete počítat
 4. Název materiálu: Slovní úlohy Předmět: Matematika Třída: 2 Druh materiálu: Pracovní list Anotace: Pracovní list slouží kprocvičování řešení slovních úloh alespoň s dvěma početními výkony. Žák řeší složené slovní úlohy s různými početními výkony. Složené slovní úlohy 1. Martin má 13let. Jeho sestra.

Jaký je součet 2/3 + 3/5? Deset zlomků Napište deset zlomků mezi 1/3 a 2/3; Rovnice 31 Řešte rovnici s neznámou a: 3 (2a+1) = (a-3) • 4-5; Hájny Hajný sledoval z lesního posedu srny. V jednom okamžiku je mohli zahlédnout 6. Kolik nejvíce srnek mohli v témže okamžiku zahlédnout 3 hajný. Sušenky 3 Kruh, kružnice - slovní úlohy - pracovní list Mgr. Veronika Pluhařová Únor 2013 - duben 2013 MATEMATIKA 8. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 76

Materiál obsahuje 8 slovních úloh pro první stupeň ZŠ. Každá slovní úloha je gradovaná do třech úrovní. Úlohy obsahují matematické operace sčítání, odčítání, násobení a dělení. Většina slovních úloh má i variantu s antisignálem Slovní úlohy 3. třída pracovní list. Slovní úlohy - 3. třída. Klasické procvičování slovních úloh. Obsahuje více než 1000 zadání, která jsou přehledně roztříděná do skupin. Úlohy jsou pestré a zajímavé - vystupují v nich mimo jiné jednorožci, draci, Pat a Mat, Harry Potter, Lichožrouti, Mimoni, U úloh je k dispozici i vysvětlení.

Ciferný součet Rozklad na prvočinitele Najdi dělitele Největší společný dělitel Nejmenší společný násobek Procenta slevy Kombinatorika slovní úlohy Zjednodušení zlomků Sčítání zlomků Odčítání zlomků Násobení zlomků Dělení zlomků Tabulka 100 Záhadné sčítání Záhadné rovnice Magický čtverec Slovní. Matematika 3. třída. NAVŠTIVTE NÁS NA NAŠÍ NOVÉ ADRESE. SKOLAKOV.EU NÁSOBENÍ A DĚLENÍ DO 100 : Učíme se násobení a dělení.

3. třída - Chit Chat 1 4. třída - Chit Chat 2 5. třída - Project 1 (4th edition) Project 1 (3rd edition) Odkazy - různé Matematika Matematický trenér 1. třída Slovní úlohy. 21.04.2014 22:07 Logické slovní úlohy - 10 úloh;. 3x = 3.16 = 48 (toto už není rovnost (rovnice), proto počítáme v jednom řádku a ne pod sebou, jako na začátku příkladu u rovnosti ) O: Druhý den ušli 48 km Slovní úlohy se zlomky včetně postupu a řešení online. Den má 24 hodin. $\frac{1}{12}$ z 24 hodin jsou 2 hodiny. $\frac{5}{12}$ bude tedy 10 hodin. Petra je tedy vzhůru $24 -10$ hodin, tj. 14 hodin Slovní úlohy - 2. třída. Klasické procvičování slovních úloh. Obsahuje více než 1000 zadání, která jsou přehledně roztříděná do skupin. Úlohy jsou pestré a zajímavé - vystupují v nich mimo jiné jednorožci, draci, Pat a Mat, Harry Potter, Lichožrouti, Mimoni,

| CVIČENÍ

Složené Slovní Úlohy

3. třída. Matematika. 3. třída. Obsah kurzu; Slovní úlohy s čísly do 100: Sčítání a odčítání do 100 Slovní úlohy s více než a méně než (do 100): Sčítání a odčítání do 100 Cvičení na přičítání a odčítání chybějící hodnoty:. Slovní úlohy na násobení a dělení. 23. 6. 2006 Slovní úloha č. 1 Slovní úloha č. 2 Slovní úloha č. 3 Popis. Slovní úlohy pro 2. třídu zde. Slovní úlohy pro 3. třídu zde. Hotový výrobek - produkt bude vyroben a odeslán do 7 dnů po obdržení platby. Multilicence - elektronická verze určená pro využití ve třídě / skupině. PDF verze - elektronická verze pro osobní účely a domácí vzdělávání. Popis: 29 laminovaných karet se slovními úlohami pro daný.

Třída: 3. třída, 4. třída Metoda: Číslo a proměnná, Práce s daty Žáci řeší slovní úlohy, jejich řešení vyžaduje logickou úvahu a představivost. V některých úlohách jsou informace nepotřebné, žáci tedy musí zvolit, které ze zadaných prvků potřebují k výpočtu a které ne. Pro vytvoření představy je. Velká kniha slovních úloh je další z dlouhodobých projektů. Následuje Velkou knihu rovnic a Velkou knihu konstrukční geometrie a dává si za cíl zmapovat všechny typy slovních úloh - od těch nejjednodušších až po ty komplikovanější. Každý soubor slovních úloh bude opatřen kompletním podrobným řešením

Slovní úlohy pro 3

Přípravná třída - komplexní rozvoj schopností a dovedností >> Hra, průpravné hry a cvičení Vánoční slovní úlohy. Matematika - 1. stupeň - jednoduché slovní úlohy >> AKTUALITY. Asistentka pedagoga hledá uplatnění v Havlíčkově Brodě a okolí. Kruh, kružnice - obvod, obsah, slovní úlohy (Mgr. Vladimír Hradecký) Válec - objem, povrch, slovní úlohy (Mgr. Vladimír Hradecký) Třída běžn Home Blog Tag: 3. třída. Matematické úlohy. 15. 6. 2017 360 0 0. Podaří se vám slovní... Více. Křížovka - Co je venku? 19. 4. 2017 217 0 0. I když je podle kalendáře jaro v plném proudu, venku se střídá déšť, sníh a vítr s občasným sluníčkem. Pro takovou situaci máme jedno krátké a.. SLOVNÍ ÚLOHY pro 5. ročník 1. Krejčí odstřihl z balíku, ve kterém bylo 30 metrů látky, devětkrát po 285 cm látky na ušití pracovních plášťů

Slovní úlohy se zlomky: 1. Čerpadlo vyčerpá 240 l vody za ¾ minuty. Kolik hl vody vyčerpáme čerpadlem za 1 hodinu? (192 hl) 2. Maminka řekla: Když si, Terezko, ušetříš 50 Kč, tak Ti zbývající 2/3 ceny knihy zaplatím. Kolik K4 stála kniha? (150 Kč) 3. Když jsme na výletě došli na rozhlednu, měli jsme za sebou - slovní úlohy - 3. ročník - násobení 10, 100, 1000 - dělení 10, 100, 1000 - ZLOMKY - ZLOMKY II VLASTIVĚDA DĚJEPIS 5. třída - HUSITSKÉ VÁLKY - test - DĚJINY I - 4. TŘÍDA - vše - DĚJINY II - 5. TŘÍDA - vše - ZÁPISY Z HODIN 3. - 4. třída - NEJSTARŠÍ ČESKÉ DĚJINY - pracovní sešit pro 4. ročník - STOLETÍ.

Slovní úlohy - násobilka Křížovky - násobilka , Křížovky - násobilka 2. Slovní úlohy 2. Počítáme se zvířátky - násobilka. Školákov - sčítání a odčítání do 1000, násobení a dělení do 100, násobení a dělení dvojciferných čísel, dělení se zbytkem. Luštěnky pro 3. roční Slovní úlohy o pohybu 1. Určit, o jaký typ úlohy jde - na střetnutí, nebo na dohánění 2. Náčrt úlohy a zvolení neznámé 3. Sestavení rovnice (lze pomocí tabulky) 4. Vyřešení rovnice 5. Zkouška správnosti pro slovní zadání - podmínky úlohy (nedělat jako u prostých rovnic L = a P = ) 6. Slovní odpově Goniometrické funkce - slovní úlohy domácí příprava Výsledky 1. Výška komína je 47,8 m. 2. Místo, nad kterým letadlo přelétá, je 5,7 km od pozorovatele. 3. Síla F 1 = 498 N a síla F 2 = 232 N. 4. Štít domu je vysoký 5 m. 5. Sloupy jsou vzdáleny 49,1 m. 6. Schodiště stoupá pod úhlem 28º. 7. Silnice stoupá pod úhlem. Jednoduché slovní úlohy. Příklad: Za tři dny jsme ušli 31 km. Druhý den jsme ušli o 3 km méně než první den a třetí den jsme ušli dvakrát více než druhý den. Kolik km jsme ušli v jednotlivé dny? Tuto a ostatní slovní úlohy hravě zvládnete, když si pročtete a nacvičíte tento dokumen

Slovní úlohy: Následující úlohy řešte pouze s použitím základních početních operací s přirozenými čísly (sčítání, odčítání, násobení, dělení). Snažte se vyřešit úlohy bez použití rovnic či jejich soustav. 1. Myslím si číslo. Když ho vynásobím sedmi a pak přičtu sedm, vyjde mi číslo 777 V tomto videu si ukážeme řešení jednoduchých slovních úloh pomocí lineárních rovnic - řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání, odčítání, násobení, dělení - řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu x krát více, x krát méně : Závislosti, vztahy a práce s daty: Žák: - čte a sestavuje tabulky násobků - doplní chybějící údaje do strukturované tabulky podle zadán

Kartičky velikosti A7 pomohou žákům s reflexí výtvarné

3. třída :: PROCVIČOVÁNÍ PRO 1. STUPEŇ Z

Vymysli zadání slovní úlohy k rovnicím: x + (x -5) = 25 x + 3x = 40 x + 2x + (x - 5) = 100 - 5 . Počítej samostatně: 1) Ve třídě 8A je 28 dětí. Holek je o 6 více než kluků. Kolik holek a kolik kluků je v 8A třídě? 2) Ve třídě 8 je 27 dětí. Kluků je dvakrát více ne Nacházíte se zde: Domů » Knihy » Učebnice » Základní škola » Matematika » 3. třída. Procvičování - Slovní úlohy pro 3. ročník Petr Šulc. Procvičování - Slovní úlohy pro 3. ročník. Petr Šulc. Četl(a) jsem. Chci přečíst. 0.0 z 5 hvězdiček 0 hodnocení čtenář mn8_22_priprava slovní úlohy lineární rovnice.pdf. mn8_23_priprava slovní úlohy pohyb.pdf. mn8_24_priprava slovní úlohy směsi.pdf. na1_8_01 celá čísla a zlomky.pdf. matematika 9.třída - výklad + příklady. matematika 8.třída - výklad + příklady. matematika 7.třída - výklad + příklady Procvičujte český pravopis online, na mobilu, odkudkoliv. Tradiční i novátorské úlohy, hry a interaktivní cvičení. Všechna témata českého jazyka: vyjmenovaná slova, velká písmena, čárky, mě/mně, 3. třída - Matematika. Online hodina 23. 11. 2020. Chválím Anetu, Gabrielu a Emu za vzornou přípravu na dnešní výuku. Slovní úlohy, řešení a tvoření slovních úloh, modelování a grafické znázornění slovně popsaných situac.

Seznam cvičen

 1. Slovní úlohy - 2: Rozklad čísel 3, 4 a 5: Čísla do 20 - čtení, zápis, posloupnost: Porovnáváme: Čísla do 20 - číselná řada: Sčítání a odčítání do 3: Čísla do 20 - porovnávání: Sčítání a odčítání do 4: Sčítání do 20 (příklady typ 10 + 1) Sčítání a odčítání do 5: 3. OPAKOVÁNÍ - JARN
 2. 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6 Slovní úlohy řešené soustavou rovnic. Příklad: Ze dvou druhů čaje v ceně 180 Kč za kilogram a 240 Kč za kilogram se má připravit 12 kg směsi v ceně 200 Kč za kilogram. Kolik kilogramů každého druhu čaje bude potřeba smíchat
 3. Sešit B5+ - slovní úlohy 3. - 5. třída na dotaz 10,00 Kč Kompletní specifikace Sešit pro slovní úlohy pro 3. - 5. ročník. Vytištěná slovní úloha se nalepí na volné místo, do předtištěné předlohy se provede zápis, výpočet a do liniatury odpověď. Související zboží 5. Barevná ukazovátka pro podporu čtení s.
 4. slovní úlohy. Zobrazuji všechny 3 výsledky Jízdní řády 37,90 Kč Koupit sadu. Najdi cestu a obrázek vybarvi 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída barvy genetická metoda čten.
 5. Slovní úlohy pro 1. třídu. Krmítka pro ptáčky - slovní úloha pro 4.třídu Slovní úlohy - online procvičování s okamžitou kontrolou, včetně vysvětlení řešení. Úlohy jsou pestré a zajímavé - vystupují v nich mimo jiné jednorožci, draci, Pat a Mat, Harry Potter, Lichožrouti, Mimoni, U úloh je k dispozici i vysvětlení správného řešení Slovní úlohy pro 1.
 6. online výuka - vzorec souvětí PS str. 13/ cv. 3, str. 14/ cv. 3 čítanka str. 30, 31- René Goscinny-Sempé: Mikulášovy prázdniny - jen číst písanka str. 17 - c, č, naše vlas

Luštěnky Matematika 3

Třída 4.B Poznejte zlobidla ze 4.B Úvodní stránka > Online učen Slovní úlohy na násobení a dělení. Slovní úloha = známka, 4. třída už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti. (3 V tomto videu ti ukážeme, jak řešit slovní úlohy se zlomky. Více videí o zlomcích najdeš na: https://drmatika.cz Doučování matematiky online pomocí videí neb..

7IS10M8 Procenta ­ slovní úlohy.notebook 1 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_7IS Ověření ve výuce Třída: 8.A Datum: 12.10.2012 Pořadové číslo: 1 Dnešní cvičení a úlohy se zaměří na dělení: dělení se zbytkem - učebnice s. 32, cv. 1 - stačí psát výsledky dvě slovní úlohy na dělení: s. 32, cv. 3 a 4 Naše nová edice Procvičování - Slovní úlohy představuje další řadu cvičebnic, jejichž cílem je pomoci žákům prvního stupně ZŠ procvičit a upevnit si znalosti nabyté ve škole. Je určena žákům 2. - 5 3.třída ZŠ ; 4.třída ZŠ; 5.třída ZŠ Řešit slovní úlohy vedoucí ke sčítání a odčítání čísel v oboru 0 - 20 bez přechodu desítky. Řešit slovní úlohy vedoucí ke vztahům o n - více (méně) v probíraném oboru. Orientace v prostoru. Orientovat se v prostoru (vpravo, vlevo, vpřed, za)

Řešit slovní úlohy s užitím vztahů o n - více (méně) v oboru do 100. Násobení a dělení přirozených čísel v oboru násobilek do 100 Spoje násobilek 2, 3, 4, 5 Zábavné slovní úlohy. 1) Jana a Helena bydlí v jednom domě. Janě trvá cesta do školy 10 minut. Heleně také 10 minut. Jak dlouho jim trvá cesta do školy, když jdou spolu? 2) Nakreslete na jeden řádek 15 hvězdiček, na druhý 3krát méně. Kolik hvězdiček nakreslíš na druhý řádek? 3) V 20litrové nádobě je 15 litrů vody

4

Slovní úlohy - vyřešené příklad

1. třída - Slovní úlohy. 1. třída - Tvoření příkladů pomocí dominových kostek. 1. třída - Větší, menší, numerace 1-3 1. třída - Numerace 1-5 1. třída - Rozklad čísel, numerace 1-5. 1. třída - Pololetní písemná práce. 1. třída - Numerace 0-8 Naše nová edice Procvičování - Slovní úlohy představuje další řadu cvičebnic, jejichž cílem je pomoci žákům prvního stupně ZŠ procvičit a upevnit si znalosti nabyté ve škole. Je určena žákům 2. - 5. třídy, kteří si potřebují zopakovat látku probíranou v Úvod > Třídy > II. třída > Tvoříme slovní úlohy. Tvoříme slovní úlohy. Štítky: 2019/2020; Matematika je důležitou součástí našeho života. Proto se ve výuce často věnujeme slovním úlohám. Jejich prostřednictvím se děti učí pracovat s penězi, rozměňovat je nebo si spočítat, kolik je bude stát nákup v. Logické slovní úlohy 2.- 4. třída: 100 úloh rozvíjí logické uvažování, prostorové vnímání, přesné čtení s porozuměním, obsahuje klíč s řešením

Pamětné sčítání a odčítání do 1000

Matematika 3. třída - skolakov.e

3. Žáci ušli na výletě první den km, druhý den km a třetí den km. Kolik kilometrů ušli celkem? Slovní úlohy se zlomky. Skupina B . Jméno: 1. Vypočítej objem kvádru, který má délky hran m, 6 m, m. 2. Pozemek tvaru obdélníku má obsah m2, jedna jeho strana má délku m. Určete délku druhé strany. 3. M str. 43 / cv. 14 Opiš celé zadání slovní úlohy a vypracuj a geometrie str.45/ cv.6 a narýsuj do sešitu - geometrie Čj str.23/ cv.1 a cv.2 - modrý pracovní sešit Úkoly na úterý 24.11. 2020 ve třídě od 10.00 hod Re: 3.třída - syn nedává jednoduché slovní úlohy a nebo třeba nemá jen násobilku pořádně zažitou. proč hned hledat spu za vším? může být, ale nejdřív bych se zaměřila na to, že tu číselnou operaci umí

www.pripravy.estranky.cz - MATEMATIKA - Složené slovní úlohy

 1. ka a batolata. Školka, škola a puberta. Zdraví, vztahy a sex. Diskuze podle narození i regionu
 2. Vypočítej slovní úlohy, použij jednotek uvedených v zadání. Úloha č.1 Obdélníková zahrada pana Novotného má rozměry 35 m a 27 m. Čtvercový sad pana Sováka má stranu 29m. Úloha č.3 Pozemek na stavbu obchodního centra včetně parkoviště má tvar obdélníku s kratší stranou 480 m. Jeho druhá strana je o 170 m delší
 3. slovní úlohy si můžeme usnadnit použitím rovnic. Jak na slovní úlohy Autorka Jana Hanáková, ZŠ T. G. Masaryka Moravské Budějovice Vyučovací předmět matematika Vhodné pro 2. stupeň ZŠ, vyzkoušeno se 7. třídou Potřebný čas 1 vyučovací hodina Potřebný prostor třída Cíle lekce - tematické/obsahov
 4. SLOVNÍ ÚLOHY . estranky - 9 úloh na + - do 100 . složené slovní úlohy na násobení a dělení . slovní úlohy - logické myšlení. online matematika - vyhledej slovní úlohy . slovní úlohy - pro 3.třídu (do 1 000) logické slovní úlohy (10) složené slovní úlohy (6) slovní úloha - matematická pohádka. TESTÍK slovní.
 5. Ověřeno (datum) 19.3.2013 Předmět Matematika Třída 4.A Téma hodiny Slovní úlohy I Druh materiálu Pracovní list Anotace Vysvětlení způsobu řešení a procvičení řešení slovních úloh. Materiál lze využít při probírání učiva v 1. ročníku , ale i při opakování učiva ve 4. ročníku. Slovní úlohy

3. ročník - slovní úlohy z matematiky (strana 2

 1. Slovní úlohy. Žertovné slovní úlohy; Slovní úlohy s využitím výrokové logiky; Slovní úlohy o dvou neznámých; Přesné umístění.
 2. malé nebo VELKÉ písmeno Seřaď slova od A do Ž 1 Seřaď slova od A do Ž 2 Seřaď slova od Ž do A 1 Seřaď slova od Ž do A 2 Vyjmenovaná slova souhrn Doplň i í y ý souhrn Shoda podmětu s přísudkem Doplň všichni všechny všechna Doplň si jsi Doplň bě bje Doplň vě vje Doplň pě pje Doplň fě fje NOVÉ Doplň bě pě vě Sebou nebo S sebou NOVÉ Najdi podstatná jména.
 3. http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/ulohy_do100_1.htm http://rysava.websnadno.cz/matematika_..
 4. Počítání do 100 - slovní úlohy: Slovní úlohy na dělení se zbytkem: 01: Zobrazena cvičení 1-4 (0 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv

Kruh, kružnice - slovní úlohy - pracovní lis

 1. 3.třída ZŠ matematika; Jak jsem dobrý počtář - Slovní úlohy pro 3. ročník-4% Jak jsem dobrý počtář - Slovní úlohy pro 3. ročník. Naše cena s DPH: 44 Kč.
 2. Slovní úlohy o pohybu. Příklad 1: Vzdálenost dvou míst je 240 km. Z místa A vyjelo v 8.00 hodin nákladní auto průměrnou rychlostí 60 km/h. V 8.30 hodin mu vyjelo naproti z místa B osobní auto pohybující se průměrnou rychlostí 80 km/h
 3. Matematika/Základní škola/3. třída. Z Wikiverzity < Matematika‎ | Základní škola. Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání. Obsah. 1 Matematika. 1.1 Opakování = 1.2 Slovní úlohy; 1.3 sudé a liché číslo; Matematika Opakování = a) 10 + 40 b b) 10 + 70 c c) 40 + 20 d d) 30 - 20
 4. Feb 21, 2019 - This Pin was discovered by Alena Prochazkova. Discover (and save!) your own Pins on Pinteres
 5. Slovní úlohy řešené rovnicí 3 - úlohy o pohybu 26 dubna, 2020 Od Pavla Kočvarová . Za sebou (stejným směrem) - 3 různé způsoby řešení Předchozí příspěvek Předchozí Slovní úloha o pohybu řešená 1. třída. 2. třída. 3. třída. 4. třída. 5. třída. 6. třída. 7. třída. 8. třída. 9. třída. Jak.
MATEMATIKA :: Moje třída 2Slovní druhy - Škola Zvesela

Slovní úlohy - Digitální učební materiály RV

Slovesa 3. třída - jak na to; Slovesa 3. třída - procvičování; Slovesa-jak na to; Slovesa-procvičování; Slovní druhy; Slovní druhy-jak na to; Slovní druhy-procvičování; Stavba slova; U / Ů-jak na to; U / Ů-procvičování; V-jak na to; V-procvičování; Větné rozbory; Větné vzorce; Vyjm. slova - celkové. Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm

Slovní úlohy 3. třída pracovní list, pracovní list 3

Re: Slovní úlohy s rovnicemi Prosím všechny potřeboval bych do 10 minut mít výsledek následujícího příkladu. Jarčinýmu bratrovi Mirkovi je 42 let a je 3 krát tak starý jako byla Jarka, když bylo Mirkovi tolik let Procvičování - Slovní úlohy pro 3. ročník. Kdo napsal knihu Procvičování - Slovní úlohy pro 3. ročník? Autorem je Petr Šulc. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz - Databáze knih

Diktáty pro 3Násobení a dělení 9

1. třída; 2. třída; Kvízy. 1. třída; 1. i 2. třída Povídka bez názvu; 2. třída; Fotoalbum; Slovní úlohy - násobilka 3. 4. 5. 2020 Fotoalbum Tazni ptaci v TV zari 2020; Chci být neviditelný? 5/2020; Bytůstky, které s námi žijí ve třídě 4/2020; Jak použít brčko na limonádu duben 2010; Beseda - pygmy ježci. 3.třída ZŠ matematika; Procvičujeme si...Geometrie a slovní úlohy 3.r. Procvičujeme si...Geometrie a slovní úlohy 3.r. Matematika ve 3. ročníku základní školy. Naše cena s DPH 3.-5. třída. Téma: Pojedeme na výlet Žáci připraví rozpočet na rodinný výlet, uvědomí si položky rozpočtu, odhadují celkovou cenu výletu, svůj odhad si ověřují (i s využitím elektronických zdrojů) - 4.3 3. třída PO ÚT ST ČT PÁ Čj Vyjmenovaná slova po P - chytáky Dopis kamarádovi Diktát Vyjmenovaná slova po P + příbuzná procvičení slovní úlohy str. 72 0 - 1000 sčítání a odčítání slovní úlohy str. 73 test - sčítání, odčítání geometrie čtyřúhelníky str. 8

 • Best panasonic for video.
 • Převod počátečních stavů pohoda.
 • Blechy u morčat.
 • Svahová tvárnice rundflor.
 • Cviky pilates obrázky.
 • Parkování lannova praha.
 • Kantela struny.
 • Doporučená vlhkost vzduchu v bytě.
 • Munchkin śmierć.
 • Java switch default get value.
 • Poznáváme přírodu.
 • Skaut bold.
 • Smycka z videa iphone.
 • Velikost rámu silničního kola.
 • Rozměry kontejnerů na odpad.
 • Prazeny cvrcek.
 • Dr demento.
 • Hry na rozcvičku.
 • Fantasy dekorace.
 • Marek němec rodina.
 • Datart frýdek místek oc parada.
 • Blesk trhak kredit.
 • Operace kolene cena.
 • Great fire of london.
 • Lamino na nábytek.
 • Rozdíl v myšlení muže a ženy.
 • Basketbal juniori.
 • Asus router přístup.
 • Třída přesnosti it7.
 • Tomb raider fan.
 • Steakový a pivní bar pod lékárnou brno střed.
 • Portofino tower.
 • Octavia 2 devil eyes.
 • Studeny obklad na celo pri horecce.
 • Děsivé věty malých dětí.
 • Jak dosáhnout plochého břicha.
 • Životnost ložiska.
 • Braunův betlém (parkoviště) hřibojedy.
 • North face batoh.
 • Lidl zmrzliny.
 • Horní frézka parkside.